Автовоз ПОЛИЦИЯ с двойно ремарке в кутия 120640

55( 1 )
Широчина: 7 cm
Дължина: 69 cm
Височина: 18 cm


Без наличности

Детска играчка Голям камион Автовоз с ремарке и осем коли с музикални и светлинни ефекти. С колите може да се играе и отделно, а автовоза е с възможност за превоз и на други играчки.

_120640

Сертифициран продукт СЕ: ВНИМАНИЕ: Дребни елементи. Не се препоръчва за деца под 3 години. Изисква непрекъснат родителски контрол при употреба. Опаковката и елементите и не са част от играчката. Отстранете ги преди употреба. Периодично проверявайте изправността на играчката. Играчката работи с батерии 1.5V (не са включени в комплекта). Батериите не са част от играчката. Дръжте ги винаги недостъпни за детето. Поставянето и изваждането на батериите се извършва с отвертка. Винаги спазвайте поляритета на батериите. Не смесвайте стари и нови батерии, нито батерии от различен тип. Изваждайте батериите, когато няма да ползвате играчката дълго време. Изхвърляйте батериите на определените за целта места. Не дръжте изтощени батерии в играчката - опасност от протичане на електролит или киселина. Препоръчва се използването на алкални батерии.