Светеща писта 93 елемента 101709

05( 0 )
Широчина: 38 cm
Дължина: 7 cm
Височина: 27 cm


Без наличности

Детска играчка Светеща писта от 93 елемента с един джип. Джипа е изработен от прозрачна пластмаса и при движение, той разпръсква светлина върху неоновата писта. Тя от своя стана блести в неонови цветове. Играчката е особено атрактивна на слаба светлина. Модела се рекламира по телевизията и е особено популярен сред децата. При този модел ,може да модифирате пистата по различни начини.

_101709

Сертифициран продукт СЕ: ВНИМАНИЕ: Дребни елементи. Не се препоръчва за деца под 3 години. Изисква непрекъснат родителски контрол при употреба. Опаковката и елементите и не са част от играчката. Отстранете ги преди употреба. Периодично проверявайте изправността на играчката. Играчката работи с батерии 1.5V (не са включени в комплекта). Батериите не са част от играчката. Дръжте ги винаги недостъпни за детето. Поставянето и изваждането на батериите се извършва с отвертка. Винаги спазвайте поляритета на батериите. Не смесвайте стари и нови батерии, нито батерии от различен тип. Изваждайте батериите, когато няма да ползвате играчката дълго време. Изхвърляйте батериите на определените за целта места. Не дръжте изтощени батерии в играчката - опасност от протичане на електролит или киселина. Препоръчва се използването на алкални батерии.